Sukhoi 26 flygs av Daniel Ryfa

Är en av landets absolut bästa konstflygare med många internationella vinster i bagaget. http://www.flygshow.se/

 

SK 16 Harvard från Säve Göteborg

Maskinen ägs och flygs av Svante Kilén till vardags flygkapten på SAS.

 

North American AT-16 Harvard var ett amerikanskt skolflygplan utvecklat av North American Aviation.

Mellan åren 1947 och 1953 ingick North American T-6 Texan i Flygvapnet och benämndes Sk 16.Totalt 257 plan kom i tjänst i Flygvapnet under åren 1947-1953. Flygplanet är av typen North American Texan eller Harvard, beroende på om de tillverkades i USA eller Kanada. Efter kriget fanns det ett stort överskott på dessa plan och planen man köpte hade korta gångtider (21-1400 timmar). Ihop monteringen i Sverige gjordes i Centrala Flygverkstaden Arboga. Den första leveransen om 147 stycken kom till Sverige 1947. Dessa tjänstgjorde sedan inledningsvis på F 5 Ljungbyhed och F 20 Uppsala som SK 16A. 1950 beslöt man att införskaffa fler plan. Nu var dock inte utbudet lika stort och de plan man kom över hade betydligt längre gångtid än det tidigare köpet (1075-4900 timmar). Dessa plan fick beteckningen SK 16B och SK 16C. SK 16B och SK 16C tog ur tjänst under åren 1957-1958 medan SK 16A fanns kvar i Flygvapnet ända fram till i maj 1972.

 

SAAB Safir 

Saab 91 Safir, är ett enmotorigt låg vingat allmänflygplan från SAAB, som flög första gången 20 november 1945. Safiren användes av Flygvapnet med benämningarna TP 91, SK 50B och SK 50C mellan 1946 och 1993.

1992 när Chefen för Flygvapnet (CFV) sålde ut SK 50, bildades det på flera flottiljer civila flygklubbar för att, i linje med CFV:s avsikt, möjliggöra för även icke flygande personal att ta flygcertifikat och utöva flygning.

Denna maskin ägs av Frösö flygklubb och flygs av Ivan Myhr och Alf Nilsson från klubben.

http://www.frosoflygklubb.se/

 

Utställning av Teknikland

Vid Optands flygfält söder om Östersund finns en retroteknisk värld med veteranbilar, flygplan och militärhistoria. Bland stora flygplan, kanoner och gamla fina bilar finns leksaker för både vuxna och barn.

http://www.teknikland.se/om.php

 

 

 

Arbetet med planering av flyg- och motordagarna i Åre den 21-22 juli 2012 är i full gång. Vi har redan nu två klara programpunkter:

– Daniel Ryfa. Europamästaren i konstflygning. För mer information http://www.flygshow.se/

– Sk 16 Harward

Det kommer inom kort med information och bilder även fler bokade programpunkter.